ลงพื้น พูดคุยกับนักศึกษาที่มาใช้บริการศูนย์อาหาร มรภ.ภูเก็ต

ลงพื้น พูดคุยกับนักศึกษาที่มาใช้บริการศูนย์อาหาร มรภ.ภูเก็ต

ลงพื้น พูดคุยกับนักศึกษาที่มาใช้บริการศูนย์อาหาร มรภ.ภูเก็ต

(21 ต.ค.65) อาจารย์ ดร.เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและบริหารสินทรัพย์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจสัมพันธ์ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยกับนักศึกษาและผู้มาใช้บริการ สอบถามความพึงพอใจและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเข้ามารับบริการ ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

LINE ALBUM 211065 221021 58

 

LINE ALBUM 211065 221021 48

 

LINE ALBUM 211065 221021 29

 

LINE ALBUM 211065 221021 10

 

LINE ALBUM 211065 221021 9

 

LINE ALBUM 211065 221021 4

©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต