ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต"

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต"

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง "อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต"

 310620160 5713005945424304 1192789644555983033 n
 
"ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ" ได้รับเลือกจากสภามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ (4)/2565 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565
©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต