PKRU ร่วมกิจกรรม “ คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข”

PKRU ร่วมกิจกรรม “ คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข”

PKRU ร่วมกิจกรรม “ คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข”

LINE ALBUM 41065 221004 6

       (4 ตุลาคม 2565) อาจารย์ ดร.สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกิจกรรม “ คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข” โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายก อบต.กมลา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ณ ภัตตาคารอาหารสุริยมาศ ภูเก็ตแฟนตาซี ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

LINE ALBUM 41065 221004 2

LINE ALBUM 41065 221004 10

     ทั้งนี้กิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม สังคมเกื้อกูลด้วยการ ยกชั้น (ปิ่นโต) ร่วมวงทานอาหาร เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวเดียวกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้การประสานการทำงานของส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชน มีความคล่องตัวมากขึ้นซึ่งถือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในทุกองค์กรอีกด้วย

LINE ALBUM 41065 221004 12

LINE ALBUM 41065 221004 13

LINE ALBUM 41065 221004 15

©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต