มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่  

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่  

138593243 3827307443994173 2632620115290463996 o
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่  
 
ผศ.วาสนา ชาชิโย 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
🏫มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต🏫
มหาวิทยาลัยที่สร้าง ”ตัวตน”  ในแบบฉบับของคุณ บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก🌍
 
 #Anniversary 50th PKRU🌿
#PKRU🌿
# We are PKRU🌿
#งานเลขานุการผู้บริหาร🌿
#มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต🌿
 
©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต