มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่

138593243 3827307350660849 446330325958955988 o
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่  
 
อาจารย์รังสรรค์ พลสมัคร 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
🏫มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต🏫
มหาวิทยาลัยที่สร้าง ”ตัวตน”  ในแบบฉบับของคุณ บนเมืองท่องเที่ยวระดับโลก🌍
 
 #Anniversary 50th PKRU🌿
#PKRU🌿
# We are PKRU🌿
#งานเลขานุการผู้บริหาร🌿
#มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต🌿
 
©2020 งานเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต